ارسال اعلامیه‌ی ترحیم به اموات مریوان

ارسال اعلامیه‌ی ترحیم به اموات مریوان

اعلامیه‌ ترحیمی که برای متوفی آماده کرده‌اید را به همراه رسید واریزی و شماره تماس خود از طریق دکمه‌های زیر ارسال نمائید.